Khánh thành nhà máy kết cấu thép Minh Trị

Khánh thành nhà máy kết cấu thép Minh Trị